Rekrutacja

Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021

Szkoły w Kętach Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach

ul. Żwirki i Wigury 27B, 32-650 Kęty

tel/fax:  (33) 845 31 06
email: s-kety@zdz.katowice.pl
Facebook:  https://www.facebook.com/ZDZAndrychow/

 

 Rekrutuj się przez VULCAN!

 

Szkoły młodzieżowe: 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z KOSMETYKĄ

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE - KLASA MUNDUROWA

TECHNIKUM INFORMATYCZNE - KLASA E-SPORTOWA

TECHNIKUM - TECHNIK SPEDYTOR

Wymagane dokumenty:

 • świadectwo ukończenia gimnazjum
 • zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego
 • wydruk z logowania w systemie Vulcan (podczas rejestracji elektronicznej- nie jest warunkiem koniecznym)
 • podanie o przyjęcie do szkoły
 • wpłacenie wpisowego (będzie ono wpłacane na indywidulany numer konta, który Państwu wygenerujemy)
 • zaświadczenie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu (dla technikum)
 • trzy fotografie

 
DO SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH

 do liceów

 • świadectwo ukończenia gimnazjum i zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego lub świadectwo ukończenia 8-klasowej szkoły podstawowej
 • świadectwo ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej
 • podanie o przyjęcie do szkoły
 • wpłacenie wpisowego (będzie ono wpłacane na indywidulany numer konta, który Państwu wygenerujemy)
 • trzy fotografie


do szkół policealnych

 • świadectwo ukończenia szkoły średniej
 • podanie o przyjęcie do szkoły
 • zaświadczenie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu
 • wpłacenie wpisowego (będzie ono wpłacane na indywidulany numer konta, który Państwu wygenerujemy)
 • trzy fotografie

Pliki do pobrania