Liceum ogólnokształcące z innowacją wojskową

Liceum Ogólnokształcące z innowacją wojskową

ZAPISZ SIĘ

       Liceum Ogólnokształcące Mundurowe - umożliwia czteroletnią naukę w klasie o specjalności wojskowej . Oprócz obowiązkowych zajęć dydaktycznych oferta edukacyjna poszerzona jest o edukacje specjalistyczne tzw. zajęcia wojskowe. Zapewniamy uczniom zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do zdania egzaminu maturalnego oraz przygotowanie ich do wyboru dalszego kształcenia w szkołach wyższych, zarówno cywilnych jak i mundurowych oraz w szkołach policealnych. Poprzez właściwą dla „Mundurówki” dyscyplinę kształtujemy odpowiednie postawy ludzkie i obywatelskie; uczciwość, poczucie odpowiedzialności, pracowitość, szacunek dla drugiego człowieka, patriotyzm. Nasi uczniowie zobowiązani są do noszenia munduru wojskowego. Uczniowie są naszymi partnerami, a ich potrzeby ukierunkowują nasz sposób działania. 

       Do dyspozycji naszych słuchaczy oddajemy nowoczesną, wyposażoną w specjalistyczny sprzęt bazę dydaktyczną. Zajęcia teoretyczne odbywają się w przestronnych salach dydaktycznych, wyposażonych w sprzęt multimedialny. Umiejętności praktyczne nasi uczniowie zdobywają na własnych poligonach specjalistycznych oraz pracowniach specjalistycznych. Co więcej jesteśmy szkołą objętą patronatem honorowym AKADEMII OBRONY NARODOWEJ.

!Podcast Wojskowe LOve!

W trakcie nauki młodzież będzie mogła skorzystać m.in. z:

  • obozów surwiwalowych
  • zwiększonej liczby godzin nauczania języków obcych i przedmiotu historia i społeczeństwo
  • ćwiczeń z zakresu zajęć wojskowych i innych służb mundurowych
  • zajęć sportowych ze strzelectwa oraz ratownictwa wodnego
  • nauki technik samoobrony i musztry
  • uczestniczenia w wielu uroczystościach środowiskowych
  • nauki w przyjaznych, mało licznych klasach, 

Korzystamy z dziennika elektronicznego Librus zapewniając stały dostęp dla uczniów i rodziców do informacji w zakresie realizacji kształcenia.
Absolwenci szkoły zdobędą odpowiednie wykształcenie do podjęcia studiów wyższych na każdym kierunku lub pracy w resorcie służb mundurowych. 

Współpraca

W zakresie logistyki/wojskowości współpracujemy z:

  • 5 Pułku Dowodzenia im. gen. broni Stanisława HALLERA w Krakowie
  • Grupa Operacyjna Kęty
  • Liga Obrony Kraju

 

ZAPISZ SIĘ