Kształcenie ogólne z innowacją ratownictwa medycznego

Jak wygląda nauka w Liceum Ogólnokształcącym z elementami ratownictwa medycznego ?

  • Nauka trwa 4 lata
  • Prowadzone jest kształcenie ogólne wraz z zajęciami dodatkowymi z elementów ratownictwa medycznego w formie praktycznej i teoretycznej
  • Zajęcia prowadzone przez wykwalifikowanych nauczycieli, którzy indywidualnie i z zaangażowaniem traktują każdego ucznia

Co daje nauka w Liceum Ogólnokształcącym z innowacją ratowniczą?

  • Przygotowywanie do uzyskania średniego wykształcenia oraz zdania egzaminu maturalnego
  • Przygotowywanie do pracy w zawodach związanych z elementami ratownictwa medycznego
  • Uzyskanie wiedzy i umiejętności pozwalającej na dalsze kształcenie kierunkowe
  • Pzrygotowuje do praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy w życiu codziennym ucznia.

Zajęcia Praktyczne

Pracownia w której odbywają się zajęcia praktyczne dla uczniów naszego Liceum Ogólnokształcącego z innowacją z elementami ratownictwa medycznego jest nowocześnie urządzona, posiada pełne wyposażenie potrzebne do szkolenia z pierwszej pomocy przedmedycznej począwszy od bandaży, sztucznej krwi szkoleniowej po fantomy czy defibrylator.

 

 Współpraca

W zakresie elementów ratownictwa medycznego współpracujemy z lokalnymi jednostkami medycznymi.