Liceum ogólnokształcące z innowacją wojskową

Liceum Ogólnokształcące Mundurowe - umożliwia trzyletnią  (dla uczniów kończących szkołą gimanzjalną), czteroletnią (dla uczniów kończących klasę 8 szkoły podstawowej) naukę w klasie o specjalności wojskowej . Oprócz obowiązkowych zajęć dydaktycznych oferta edukacyjna poszerzona jest o edukacje specjalistyczne tzw. zajęcia wojskowe. Zapewniamy uczniom zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do zdania egzaminu maturalnego oraz przygotowanie ich do wyboru dalszego kształcenia w szkołach wyższych, zarówno cywilnych jak i mundurowych oraz w szkołach policealnych. Poprzez właściwą dla „Mundurówki” dyscyplinę kształtujemy odpowiednie postawy ludzkie i obywatelskie; uczciwość, poczucie odpowiedzialności, pracowitość, szacunek dla drugiego człowieka, patriotyzm. Nasi uczniowie zobowiązani są do noszenia munduru wojskowego. Uczniowie są naszymi partnerami, a ich potrzeby ukierunkowują nasz sposób działania. 

W trakcie nauki młodzież będzie mogła skorzystać m.in. z:
  • obozów surwiwalowych
  • zwiększonej liczby godzin nauczania języków obcych i przedmiotu historia i społeczeństwo
  • ćwiczeń z zakresu zajęć wojskowych i innych służb mundurowych
  • zajęć sportowych ze strzelectwa oraz ratownictwa wodnego
  • nauki technik samoobrony i musztry
  • uczestniczenia w wielu uroczystościach środowiskowych
  • nauki w przyjaznych, mało licznych klasach, 
 

Korzystamy z dziennika elektronicznego Librus zapewniając stały dostęp dla uczniów i rodziców do informacji w zakresie realizacji kształcenia.
Absolwenci szkoły zdobędą odpowiednie wykształcenie do podjęcia studiów wyższych na każdym kierunku lub pracy w resorcie służb mundurowych.