Zakład Doskonalenia Zawodowego Katowice

Szkoły w Kętach


Nasze wybrane szkoły i kierunki kształcenia

Kształcimy w zawodach: technik informatyk, technik BHP, technik spedytor, technik usług kosmetycznych oraz w klasach liceum ogólnokształcącego mundurowego, kosmetycznego i turystycznego.
Oferujemy: praktyki i staże zagraniczne dla uczniów w ramach projektów europejskich potwierdzone certyfikatem Europass, współpracę z pracodawcami, nowatorskie programy nauczania,
dodatkowe certyfikowane umiejętności, stypendia, specjalne zniżki na kursy ZDZ
Zapewniamy: profesjonalną kadrę nauczycielską, naukę w specjalistycznych i nowoczesnych pracowniach ze stałym dostępem do internetu.

Szkoły w Kętach

Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach

ul. Żwirki i Wigury 27b , 32-650 Kęty

Aktualności Zobacz wszystkie »

Rekrutacja? START!

2.04.2019

ATOMS CUP 2019

25.03.2019

Dni Otwarte Szkoły

11.03.2019

Sukces Team Atoms na Edu Esport Cup #4

15.01.2019

Spotkanie z Olą Dutka

7.01.2019

Nowe kosmetyki w pracowni dla LO

3.01.2019