Zakład Doskonalenia Zawodowego Katowice

Szkoły w Kętach

Nasze wybrane szkoły i kierunki kształcenia

Kształcimy w zawodach: technik informatyk, technik BHP, technik spedytor, technik usług kosmetycznych oraz w klasach liceum ogólnokształcącego mundurowego, kosmetycznego i turystycznego.
Oferujemy: praktyki i staże zagraniczne dla uczniów w ramach projektów europejskich potwierdzone certyfikatem Europass, współpracę z pracodawcami, nowatorskie programy nauczania,
dodatkowe certyfikowane umiejętności, stypendia, specjalne zniżki na kursy ZDZ
Zapewniamy: profesjonalną kadrę nauczycielską, naukę w specjalistycznych i nowoczesnych pracowniach ze stałym dostępem do internetu.

Szkoły w Kętach

Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach

ul. Żwirki i Wigury 27b , 32-650 Kęty

Aktualności Zobacz wszystkie »

Zapraszamy na ślubowanie klas pierwszych!

16.10.2019

Spotkanie z rodzicami uczniów klas pierwszych mundurowych

26.08.2019

Warto pomagać..

4.07.2019

Zakończenie roku szkolnego 2018/2019

19.06.2019

„Jak nie czytam, jak czytam"

7.06.2019

Słowem malowane

7.06.2019