Zespół Szkół im. Armii Krajowej w Andrychowie - Szkoły w Kętach

Nasze wybrane szkoły i kierunki kształcenia

Kształcimy w zawodach: technik informatyk, technik BHP, technik spedytor, technik usług kosmetycznych oraz w klasach liceum ogólnokształcącego mundurowego, kosmetycznego i turystycznego.
Oferujemy: praktyki i staże zagraniczne dla uczniów w ramach projektów europejskich potwierdzone certyfikatem Europass, współpracę z pracodawcami, nowatorskie programy nauczania,
dodatkowe certyfikowane umiejętności, stypendia, specjalne zniżki na kursy ZDZ
Zapewniamy: profesjonalną kadrę nauczycielską, naukę w specjalistycznych i nowoczesnych pracowniach ze stałym dostępem do internetu.

Zespół Szkół im. Armii Krajowej w Andrychowie - Szkoły w Kętach

Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach

ul. Żwirki i Wigury 27b , 32-650 Kęty

Aktualności Zobacz wszystkie »

Pierwszy międzyklasowy turniej esportowy

18.09.2020

Zasady bezpiecznego powrotu do szkoły

11.09.2020

Obowiązujące stawki czesnego w roku szkolnym 2020/2021

3.09.2020

Powrót do szkoły - informacje

30.08.2020

Wykaz książek dla klas I 2020/2021

26.08.2020

Zebranie dla pierwszych klas wojskowych

26.08.2020