Zespół Szkół im. Armii Krajowej w Andrychowie - Szkoły w Kętach

Nasze wybrane szkoły i kierunki kształcenia

Kształcimy w zawodach: technik informatyk, technik BHP, technik spedytor, technik usług kosmetycznych oraz w klasach liceum ogólnokształcącego mundurowego, kosmetycznego i turystycznego.
Oferujemy: praktyki i staże zagraniczne dla uczniów w ramach projektów europejskich potwierdzone certyfikatem Europass, współpracę z pracodawcami, nowatorskie programy nauczania,
dodatkowe certyfikowane umiejętności, stypendia, specjalne zniżki na kursy ZDZ
Zapewniamy: profesjonalną kadrę nauczycielską, naukę w specjalistycznych i nowoczesnych pracowniach ze stałym dostępem do internetu.

Zespół Szkół im. Armii Krajowej w Andrychowie - Szkoły w Kętach

Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach

ul. Żwirki i Wigury 27b , 32-650 Kęty

Aktualności Zobacz wszystkie »

Powrót do szkoły - informacje

30.08.2020

Wykaz książek dla klas I 2020/2021

26.08.2020

Zebranie dla pierwszych klas wojskowych

26.08.2020

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

24.08.2020

Informacja o pracy szkoły w dniu 14.08

13.08.2020

Skoki spadochronowe dla uczniów klas wojkowych

12.08.2020