Zakład Doskonalenia Zawodowego Katowice

Szkoły w Kętach

Nasze wybrane szkoły

Kształcimy w zawodach: technik informatyk, BHP, administracji oraz w klasach liceum ogólnokształcącego mundurowego i kosmetycznego oraz klasach wielozawodowych.
Oferujemy:
praktyki i staże zagraniczne w ramach projektów europejskich, współpracę z pracodawcami, nowatorskie programy nauczania, dodatkowe certyfikowane umiejętności, stypendia.
Zapewniamy:
profesjonalną kadrę nauczycielską, naukę w specjalistycznych i nowoczesnych pracowniach ze stałym dostępem do internetu.

Szkoły w Kętach

Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach

ul. Żwirki i Wigury 27b , 32-650 Kęty

Aktualności Zobacz wszystkie »

PUCHAR PREZESA ZDZ KATOWICE DLA NAJLEPSZEJ SZKOŁY !!!

21.12.2017

WF na lodowisku :)

18.12.2017

Świąteczne spotkanie w Domu Kultury w Andrychowie

15.12.2017

Rekrutacja do szkół policealnych rozpoczęta!!

7.12.2017

Stypendia Prezesa Rady Ministrów

17.11.2017

Turniej CS:GO na Śląskim Festiwalu Nauki

7.11.2017