Wykaz szkół i kierunków kształcenia - kety

Szkoła Kierunek/Kurs Wpisowe Czesne

Liceum Ogólnokształcące

Klasa z innowacją kosmetyczną

50 zł

50 zł

Zapisz się

Klasa z innowacją mundurową

50 zł

50 zł

Technikum

Technik informatyk z innowacją e-sportową

50 zł

50 zł

Zapisz się

Technik spedytor

50 zł

50 zł

Szkoła Policealna

Technik BHP

50 zł

100 zł

Zapisz się

Technik informatyk

50 zł

150 zł

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

Kształcenie ogólne

50 zł

50 zł

Zapisz się

Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych (E.12.)

50 zł

50 zł

Zapisz się