TECHNIK FOTOGRAFII I MULTIMEDIÓW

TECHNIK FOTOGRAFII I MULTIMEDIÓW 

SYMBOL ZAWODU: 343105

Okres nauczania: 4 lata (dla uczniów kończących szkołą gimanzjalną)
5 lat (dla uczniów kończących klasę 8 szkoły podstawowej)
System nauczania: dzienna.

 

Technik fotografii i multimediów to specjalista zajmujący się fotografowaniem i realizacją projektów multimedialnych. Zajmuje się optycznym obrazowaniem wszelkiego rodzaju obiektów i utrwalaniem ich obrazów metodami chemicznymi lub elektronicznymi. Rejestruje i przygotowuje materiały cyfrowe do publikacji w mediach. Wykonuje i publikuje internetowe projekty multimedialne. Dobiera i wykorzystuje narzędzia informatyczne do realizacji określonych zadań. Technik fotografii i multimediów może pracować w studiach fotograficznych, agencjach wydawniczych i reklamowych, policji, archiwach, instytucjach zajmujących się cyfryzacją materiałów analogowych oraz szeroko pojętym sektorze e-usług

 

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie:

AU.23. Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu

AU.28. Realizacja projektów multimedialnych