Szkoła Branżowa I stopnia

Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej. Nauka trwa 3 lata . Uczniowie mogą się kształcić w zawodach:  w klasie wielozawodowej

w zawodach: fryzjer, murarz -tynkarz, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, kucharz, stolarz, monter sieci instalacji  sanitarnych, mechanik pojazdów samochodowych, elektryk, piekarz, tapicer, lakiernik, wędliniarz, cukiernik, blacharz samochodowy, elektromechanik pojazdów samochodowych i inne.

Zapewniamy własne pracownie dla uczniów kształcących się w zawodach: murarz-tynkarz, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie , fryzjer. Uczniowie kształcący się w tych zawodach mogą również korzystać z zajęć praktycznych u indywidualnych pracodawców. Praktyki zawodowe organizowane są wspólnie z Cechem Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Andrychowie i Wadowicach oraz indywidualnymi pracodawcami – rzemieślnikami. Oferujemy zajęcia dodatkowe w tym: pokazy i warsztaty, wycieczki zawodowe, koła pozalekcyjne np. koło umiejętności budowlanych, Akademię Mody i Urody, klub filmowy czy SKS. Uczniowie biorą udział w różnego rodzaju konkursach. Dla naszych uczniów organizujemy dodatkowe kursy wzbogacające program nauczania. Uczniowie mogą zdobyć dodatkowe kwalifikacje na różnego rodzaju kursach – uczniom szkoły przysługuje 20% zniżki na kursy organizowane przez ośrodki kształcenia ZDZ w Katowicach.

                                                          ZAPISZ SIĘ