Osiągniecia szkołyIntegracja działań sygnatariuszy porozumienia Programu Phare 2001 na rzecz zatrudnienia młodzieży powiatu oświęcimskiego.


 


Udział w konkursie na opracowanie Planu Rozwoju Szkoły w ramach Projektu Phare 2001 woj. małopolskiego. Plan Rozwoju Szkoły został nagrodzony sprzętem IT.

 

 Udział uczniów ZS w Kętach w zawodach w strzelaniu z broni pneumatycznej o puchar Zarządu Powiatu w Oświęcimiu.


 Stypendium Prezesa Rady Ministrów za wyniki w nauce dla uczennicy ZS w Kętach.


 Udział uczniów ZS w Kętach w V Powiatowym Turnieju Piłki Nożnej szkół ponadgimnazjalnych.


 Udział uczniów ZS w Kętach w programie Moja Szkoła w Unii Europejskiej.


 Zorganizowanie przez uczniów ZS Referendum „MŁODZI GŁOSUJĄ”.

 Uzyskanie I miejsca w zawodach strzeleckich przez ucznia ZS w Kętach.

 Wyróżnienie za udział w zawodach strzeleckich dla ZS w Kętach.

 Wyróżnienie za udział w zawodach strzeleckich dla ZS w Kętach.

 

 Udział uczniów ZS w Kętach w konkursie wiedzy o ZDZ w Katowicach.

 

 

W roku szkolnym 2007/08 100% absolwentów Liceum Profilowanego zdało egzamin maturalny.