Warto pomagać..

4.07.2019

Dziękujemy za całoroczną akcję zbierania nakrętek pod opieką Pana Łukasza Dudziaka! 
Warto pomagać!
#zdzkety