Powrót do szkoły - informacje

30.08.2020

Szanowni Rodzice, Nauczyciele, Uczniowie!

 

            W związku ze zbliżającym się terminem rozpoczęcia nowego roku szkolnego, przekazujemy Państwu krótkie, niezbędne informacje o organizacji pracy i nauki w Zespole Szkół w Andrychowie – Szkoły w Andrychowie, Wadowicach, Kętach.

            Nowy rok szkolny rozpocznie się w naszych szkołach zajęciami stacjonarnymi
w reżimie sanitarnym opublikowanym na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej https://www.gov.pl/ i Głównego Inspektora Sanitarnego www.gis.gov.pl.

            Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/21 odbędzie się 1 września 2020 r. tj. we wtorek.

Ze względu na reżim sanitarny spowodowany COVID-19 będzie ono przebiegało inaczej niż
w poprzednich latach. W tym dniu zaplanowaliśmy spotkania uczniów z wychowawcami.
Z uwagi na obowiązujący stan epidemiologiczny, rezygnujemy z uroczystej inauguracji roku szkolnego i ograniczymy się do przekazania niezbędnych informacji. W związku z tym uprzejmie prosimy o zapoznanie się z harmonogramem spotkań uczniów z wychowawcami, który został zamieszczony na stronie internetowej szkoły oraz facebooku klik (dot. uczniów szkół w Kętach).

            Ponadto podajemy kilka ważnych zaleceń obowiązujących w reżimie sanitarnym:

  • Uczniowie przychodzą do szkoły na wyznaczona godzinę oraz wchodzą i wychodzą ze szkoły wyznaczonym wejściem, unikają zbędnego przemieszczania się w szkole oraz mają własny długopis, notatnik, maseczkę i rękawiczki jednorazowe.
  • Po wejściu do szkoły wszyscy są zobowiązani do zdezynfekowania rąk oraz poddania się pomiarowi temperatury.
  • Wszyscy uczniowie mają obowiązek zasłaniać usta i nos maseczką lub przyłbicą, natomiast po zajęciu miejsc w salach mogą je zdjąć.
  • Do szkoły może wejść osoba bez wyraźnych objawów chorobowych, nieprzebywająca na kwarantannie czy w izolacji z pełnym wymaganym zabezpieczeniem sanitarnym.

 

                                                                                                                  Dyrektor Zespołu Szkół

                                                                                                                        Zofia Wanat